Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 44ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 31-12-2019 & ώρα 14:00 μ.μ.)

31-12-2019

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. (Δευτέρα 30-12-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

30-12-2019

Πρόσκληση της 43ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 24-12-2019 & ώρα 09:30 π.μ.)

24-12-2019

Πρόσκληση 42ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Κυριακή 22-12-2019 & ώρα 09:30 π.μ.)

22-12-2019

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (Κυριακή 22-12-2019 & ώρα 11:00)

22-12-2019

Πρόσκληση 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (Κυριακή 22-12-2019 & ώρα 12:30)

22-12-2019

Πρόσκληση 40ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Πέμπτη 19-12-2019 & ώρα 10:00 π.μ.)

19-12-2019

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. (Πέμπτη 19-12-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

19-12-2019

Πρόσκληση 40ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Πέμπτη 19-12-2019 & ώρα 10:00 π.μ.)

19-12-2019

Πρόσκληση 1ης τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής (Δευτέρα 16-12-2019 & ώρα 07:00μμ)

16-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects