Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 05-08-2019 & ώρα 10:00

05-08-2019

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 02/08/2019 & ώρα 09:30 π.μ.

02-08-2019

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. την Τετάρτη 24-7-2019 & ώρα 09:30

24-07-2019

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Τετάρτη 24-07-2019 & ώρα 14:00

24-07-2019

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 19-07-2019 & ώρα 8:30

19-07-2019

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ την Παρασκευή 19-07-2019 & ώρα 9:00

19-07-2019

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. τη Δευτέρα 15-07-2019 & ώρα 15:00

15-07-2019

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ τη Δευτέρα 15-07-2019 & ώρα 15:30

15-07-2019

Πρόσκληση της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τετάρτη 10-07-2019 & ώρα 09:30 π.μ.)

10-07-2019

Πρόσκληση 17ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

02-07-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects