Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 9ης τακτικής Συνεδρίασης ΕΠΖ

18-06-2019

Πρόσκληση της 15ης/12-06-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (ώρα 14:30 μ.μ.)

12-06-2019

Πρόσκληση της 12ης/12-06-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δ.Σ. (ώρα 15:00 μ.μ.)

12-06-2019

Πρόσκληση 14ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

04-06-2019

Πρόσκληση 8ης τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28-05-2019

Πρόσκληση 13ης έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ

28-05-2019

Πρόσκληση της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Τρίτη 21-05-2019 & ώρα 15:00 μ.μ.)

21-05-2019

Πρόσκληση της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 21-05-2019 & ώρα 14:30 μ.μ.)

17-05-2019

Πρόσκληση της 11ης/02-05-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00 π.μ.)

02-05-2019

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τρίτη 23-04-2019 & ώρα 20:30 μ.μ.

23-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects