Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- 04/07/2017

04-07-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- 30/06/2017

30-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-30/06/2017

30-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ- 30/06/2017

30-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-21/06/2017

21-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- 20/06/2017

20-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-13/06/2017

13-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- 12/06/2017

12-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ- 12/06/2017

12-06-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- 06/06/2017

06-06-2017

copyrights © 2020 Evolution Projects