Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 41ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 17-12-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

16-12-2019

Πρόσκληση 39ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Δευτέρα 09-12-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

09-12-2019

Πρόσκληση 38ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τετάρτη 27-11-2019 & ώρα 13:00 π.μ.)

27-11-2019

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ (Τεταρτη 27-11-2019 & ώρα 19:00)

27-11-2019

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. (Τρίτη 26-11-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

26-11-2019

Πρόσκληση 37ης έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ

22-11-2019

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (Πέμπτη 21-11-2019 & ώρα 20:00)

21-11-2019

Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τετάρτη 20-11-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

20-11-2019

Πρόσκληση 34ης έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

05-11-2019

Πρόσκληση 35ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

05-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects