Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Πέμπτη 31-10-2019 & ώρα 20:00)

31-10-2019

Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τρίτη 29-10-2019 & ώρα 09:00)

29-10-2019

Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Δευτέρα 14-10-2019 & ώρα 09:00)

14-10-2019


Πρόσκληση της 19ης Tακτικής Συν/σης ΔΣ (Τετάρτη 09-10-2019 & ώρα 20:30)

09-10-2019

Πρόσκληση της 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συν/σης ΟΕ στις 04-10-2019 & ώρα 09:00

04-10-2019

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30-09-2019

Πρόσκληση της 30ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-09-2019 & ώρα 09:00

27-09-2019

Πρόσκληση της 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης ΔΣ Έτους 2019 (Τετάρτη 25-09-209 & ώρα 20:30)

25-09-2019

Πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Τετάρτη 25-09-2019 & ώρα 21:30)

25-09-2019

Πρόσκληση της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δευτέρα 23-09-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

23-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects