Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 11ης/02-05-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00 π.μ.)

02-05-2019

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τρίτη 23-04-2019 & ώρα 20:30 μ.μ.

23-04-2019

Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΖ

23-04-2019

Πρόσκληση 10ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

18-04-2019

Πρόσκληση 9ης έκτακτης συνεδρίασης ΔΣ

18-04-2019

Πρόσκληση 9ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

08-04-2019

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΖ

08-04-2019

Πρόσκληση 8ης τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

08-04-2019

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 15:00 μ.μ.

03-04-2019

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 20:30 μ.μ.

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects