Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 21:00 μ.μ.

03-04-2019

Πρόσκληση της 7ης/27-03-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00 π.μ.)

27-03-2019

Πρόσκληση της 6ης/20-03-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα: 9:00 π.μ.)

20-03-2019

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. την Τρίτη 12-03-2019 & ώρα 20:00

12-03-2019

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της E.Π.Ζ. την Τρίτη 12-03-2019 & ώρα 19:30

12-03-2019

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ την Τρίτη 12-3-2019 & ώρα 20:30

12-03-2019

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

06-03-2019

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

05-03-2019

Πρόσκληση της 3ης/26-2-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ώρα 19:00)

26-02-2019

Πρόσκληση της 3ης/20-2-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00)

20-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects