Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

27-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17-12-2018

Πρόσκληση 37ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

12-12-2018

Πρόσκληση 22ης τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

11-12-2018

Πρόσκληση 36ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

05-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects