Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Πέμπτη 19-09-2019 & ώρα 09:00π.μ.)

19-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ., ΤΗΣ Ο.Ε. & ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. THN ΚΥΡΙΑΚΗ 08-09-2019 & ΩΡΑ 10:00

08-09-2019

Πρόσκληση 24ης Tακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. στις 27-08-2019 και ώρα 15:00

27-08-2019

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 27-08-2019 και ώρα 16:00

27-08-2019

Πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 07-08-2019 & ώρα 09:30

07-08-2019

Πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 05-08-2019 & ώρα 10:00

05-08-2019

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 02/08/2019 & ώρα 09:30 π.μ.

02-08-2019

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. την Τετάρτη 24-7-2019 & ώρα 09:30

24-07-2019

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Τετάρτη 24-07-2019 & ώρα 14:00

24-07-2019

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 19-07-2019 & ώρα 8:30

19-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects