Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ την Παρασκευή 19-07-2019 & ώρα 9:00

19-07-2019

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε. τη Δευτέρα 15-07-2019 & ώρα 15:00

15-07-2019

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ τη Δευτέρα 15-07-2019 & ώρα 15:30

15-07-2019

Πρόσκληση της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τετάρτη 10-07-2019 & ώρα 09:30 π.μ.)

10-07-2019

Πρόσκληση 17ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

02-07-2019

Πρόσκληση 13ης έκτακτης Συνεδρίασης ΔΣ

26-06-2019

Πρόσκληση της 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 25-06-2019 & ώρα 09:30 π.μ.)

25-06-2019

Πρόσκληση 9ης τακτικής Συνεδρίασης ΕΠΖ

18-06-2019

Πρόσκληση της 15ης/12-06-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Ο.Ε. (ώρα 14:30 μ.μ.)

12-06-2019

Πρόσκληση της 12ης/12-06-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δ.Σ. (ώρα 15:00 μ.μ.)

12-06-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects