Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 9ης τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

08-04-2019

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΖ

08-04-2019

Πρόσκληση 8ης τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

08-04-2019

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 15:00 μ.μ.

03-04-2019

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 20:30 μ.μ.

03-04-2019

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 03-04-2019 & ώρα 21:00 μ.μ.

03-04-2019

Πρόσκληση της 7ης/27-03-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00 π.μ.)

27-03-2019

Πρόσκληση της 6ης/20-03-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα: 9:00 π.μ.)

20-03-2019

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. την Τρίτη 12-03-2019 & ώρα 20:00

12-03-2019

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της E.Π.Ζ. την Τρίτη 12-03-2019 & ώρα 19:30

12-03-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects