Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ την Τρίτη 12-3-2019 & ώρα 20:30

12-03-2019

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

06-03-2019

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

05-03-2019

Πρόσκληση της 3ης/26-2-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ώρα 19:00)

26-02-2019

Πρόσκληση της 3ης/20-2-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (ώρα 9:00)

20-02-2019

Πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (& ώρα 20:00)

20-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

05-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

05-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

05-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

28-01-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects