Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

08-04-2019

Έγκριση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής & επανεγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2019-2020.

08-04-2019

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 παρ. 6 Ν. 1080/80)

08-04-2019

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (Στέγη Πολιτισμού)

08-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449. (Σχετ.: 28/2019 Ε.Π.Ζ.)

08-04-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

03-04-2019

Τοποθέτηση οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης

03-04-2019

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαϊδαρίου, της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, για το «Αποχετευτικό Έργο στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά».

03-04-2019

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την : «Αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Κάτω Αφαίας-Σκαραμαγκά λόγω των πλημμυρών Οκτωβρίου 2015.»

03-04-2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects