Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση Σχεδίου στο Ο.Τ. 132 (αναγνώριση οδού στην οδό Σπάρτης αρ.50α).

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αγωγές των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου

23-04-2019

Λήψη Απόφασης Δ.Σ. περί του αιτήματος της επιστροφής των τεσσάρων (4) ιστορικών Σιντριβανιών του Πύργου «Παλατάκι»Λήψη Απόφασης Δ.Σ. περί του αιτήματος της επιστροφής των τεσσάρων (4) ιστορικών Σιντριβανιών του Πύργου «Παλατάκι»

23-04-2019

Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

23-04-2019

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών - Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας, για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα (ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικού συσσιτίου)».

23-04-2019

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ & Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ΕΠΑ.Σ & Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

23-04-2019

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας

23-04-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Β΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους

23-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects