Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την : «Αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Κάτω Αφαίας-Σκαραμαγκά λόγω των πλημμυρών Οκτωβρίου 2015.»

03-04-2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

03-04-2019

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση Υποδομών Αποχέτευσης Ομβρίων Βορειοδυτικής Λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου.»

03-04-2019

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων

03-04-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο ‘Τάκης Χαραλαμπίδης’ του Δήμου Χαϊδαρίου.»

03-04-2019

Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.» περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών.

03-04-2019

Αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π. Δ. 2019) και της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε. Δ.Χ)

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects