Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

30-12-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου.

24-12-2019

Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για (Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα & Έργα Συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Χαραλαμπίδης)

24-12-2019

Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για το έργο (Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες)

24-12-2019

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 54/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 55 /2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

Έγκριση απόδοσης Παγίας Προκαταβολής Οικ. Έτους 2019 και απαλλαγή Υπολόγου.

24-12-2019

Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 57/2019 ΚΕΔΧ).

24-12-2019

Έγκριση του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 58/2019 ΚΕΔΧ).

24-12-2019

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών Έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

24-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects