Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τοποθέτηση οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης

03-04-2019

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαϊδαρίου, της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, για το «Αποχετευτικό Έργο στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά».

03-04-2019

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την : «Αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Κάτω Αφαίας-Σκαραμαγκά λόγω των πλημμυρών Οκτωβρίου 2015.»

03-04-2019

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

03-04-2019

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση Υποδομών Αποχέτευσης Ομβρίων Βορειοδυτικής Λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου.»

03-04-2019

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων

03-04-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο ‘Τάκης Χαραλαμπίδης’ του Δήμου Χαϊδαρίου.»

03-04-2019

Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.» περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών.

03-04-2019

Αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects