Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του

03-04-2019

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές» (σχετ: 17/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής).

03-04-2019

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. Ματούδη Ηλία του Γεωργίου για ζημιές σε όχημα λόγω πρόσκρουσης σε κάδο απορριμμάτων.

03-04-2019

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον Σεμερτζόγλου Ιωάννη του Νικολάου για ζημιές σε όχημα λόγω πρόσκρουσης σε κάδο απορριμμάτων

03-04-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση της αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

03-04-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτιρίου κατάλληλου για την εγκατάσταση Κέντρου Πολιτισμού στην περιοχή «Αστυθέα» του Δήμου μας

03-04-2019

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ.: 24/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.).

03-04-2019

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ.: 25/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.).

03-04-2019

Έγκριση πρακτικών της Διαπαραταξιακής - Διακομματικής Επιτροπής, για τη λήψη απόφασης, σε σχέση με την κατανομή των χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών από τις Παρατάξεις και τα Κόμματα, για τις ανάγκες προβολής τους ενόψει των επικείμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

03-04-2019

Έγκριση νέου Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού σχετικά με την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Χαϊδαρίου

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects