Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄)».

05-03-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

05-03-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

05-03-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου». (σχετ.:20/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

05-03-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, επί του πεζοδρομίου και έμπροσθεν νόμιμης θέσης στάθμευσης, στην οδό Μ. Μαυρογένους αρ. 7, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. (σχετ.:21/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

05-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της οφειλής του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

27-02-2019

Αποδοχή χορηγίας εξοπλισμού γραφείων από την τράπεζα Πειραιώς για το 3ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

27-02-2019

Απόφαση αναλογισμού εσόδων-εξόδων για το Ι.Ε.Κ Χαϊδαρίου

27-02-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018

27-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects