Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 44/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

31-10-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 45/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ)

31-10-2019

Έγκριση της με αριθμ. 44/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. : περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 39/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί

31-10-2019

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ) (σχετ.: 45/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Πλουτάρχου, στη διασταύρωσή της με την οδό Πραξιτέλους

31-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Σουλίου, στη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως. (σχετ.: 47/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Καθορισμός εκ νέου θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ.:48/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (λεύκας) επί της οδού Καραϊσκάκη 26. (σχετ.:50/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Γ΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

31-10-2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-07-2019».

31-10-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects