Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συμπλήρωση / Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 240/2019 Α.Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου στη Δράση με τίτλο: «Προώθηση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09), Κωδικός Πρόσκλησης ATT101, A/A OΠΣ ΕΣΠΑ: 3916) _Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α._ Ορισμός εκπροσώπου / αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης».

27-11-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης Βιωσιμότητας για την Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής Σύνδεσης του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟ» με το Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας.

27-11-2019

Επικαιροποίηση της με αριθμ. 280/2018 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασία του αρ. 99 του ν. 3852/10 για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αιγάλεω.

27-11-2019

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

27-11-2019

Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Λ. Αθηνών

26-11-2019

Προέγκριση άδειας κολυμβητικής δεξαμενής εντός αθλητικών εγκαταστάσεων

26-11-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης Συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης Βιωσιμότητας για την Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής Σύνδεσης του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟ» με το Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας

26-11-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-11-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-11-2019

Εξέταση ενστάσεων – Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την Πλειοδοτική Δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαϊδαρίου.

22-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects