Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Aποδοχή συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου, ως Εταίρος, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III (Φάση_1), με τίτλο: «Ανάπτυξη ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου για τη βελτιωμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών» (SIBdev) με επικεφαλής Εταίρο, το Δήμο Heerlen (Ολλανδία)_ Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας _Ορισμός Υπεύθυνης Προγράμματος και Ομάδας Έργου»

31-10-2019

Λήψη απόφασης περί ορισμού αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 43/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

31-10-2019

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 44/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

31-10-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 45/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ)

31-10-2019

Έγκριση της με αριθμ. 44/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. : περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 39/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί

31-10-2019

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ) (σχετ.: 45/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Πλουτάρχου, στη διασταύρωσή της με την οδό Πραξιτέλους

31-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Σουλίου, στη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως. (σχετ.: 47/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Καθορισμός εκ νέου θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ.:48/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (λεύκας) επί της οδού Καραϊσκάκη 26. (σχετ.:50/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects