Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Έτους 2018 του Δήμου Χαϊδαρίου

24-07-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

19-07-2019

Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο - Τάκης Χαραλαμπίδης- του Δήμου Χαϊδαρίου» περί παράτασης περαίωσης του έργου.

19-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects