Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 7/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

05-03-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για συμπληρωματική κατανομή πίστωσης Κ.Α.Π. 2018 (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων.

05-03-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Α΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

05-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους συμβασιούχους - παρατασιούχους που απασχολούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας

05-03-2019

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄)».

05-03-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

05-03-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

05-03-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου». (σχετ.:20/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

05-03-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, επί του πεζοδρομίου και έμπροσθεν νόμιμης θέσης στάθμευσης, στην οδό Μ. Μαυρογένους αρ. 7, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. (σχετ.:21/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

05-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της οφειλής του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

27-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects