Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06).

28-01-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ) (σχετ.: 4 /2019 Απ. ΚΕΔΧ).

28-01-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ) (σχετ.: 5/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

28-01-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτήριο Νικολάου Γύζη

28-01-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτήριο του πρώην αναψυκτηρίου «Το Ιστορικό» στον προαύλιο χώρο «Παλατάκι».

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση-μίσθωση ακινήτων του Δήμου

28-01-2019

Προκήρυξη ή μη Διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Γυμνασίου

21-01-2019

Αποδοχή αρωγής-επιχορήγησης από την Βουλή των Ελλήνων για έξοδα θέρμανσης και καθαριότητας για το 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου που φοιτούν πρόσφυγες

21-01-2019

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης και αναίρεσης) κατά των αριθμ. 1177/2018, 1178/2018 & 1179/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορούν στο επίδομα αδείας και εορτών.

16-01-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγωγές των εργαζόμενων Δήμου Χαϊδαρίου.

16-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects