Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αποδοχή χορηγίας εξοπλισμού γραφείων από την τράπεζα Πειραιώς για το 3ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

27-02-2019

Απόφαση αναλογισμού εσόδων-εξόδων για το Ι.Ε.Κ Χαϊδαρίου

27-02-2019

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018

27-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-02-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου».

26-02-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, επί του πεζοδρομίου και έμπροσθεν νόμιμης θέσης στάθμευσης, στην οδό Μ. Μαυρογένους αρ. 7, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

26-02-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

20-02-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

20-02-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

20-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects