Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2020

31-10-2019

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2020

31-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ. 24897/2019 αίτημα εργαζομένων (καλλιτεχνικού προσωπικού) της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου.

31-10-2019

Καθορισμός εκ νέου θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ).

29-10-2019

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 39/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί "Εισήγησης προς το Δ.Σ. σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων και Υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου''

29-10-2019

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ)

29-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Πλουτάρχου, στη διασταύρωσή της με την οδό Πραξιτέλους.

29-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects