Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Σουλίου, στη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως

29-10-2019

Επικαιροποίηση της με αριθμ. 37/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. με θέμα: Εξέταση αιτήματος «διευθέτησης ομβρίων» επί της οδού Κέκροπος 39

29-10-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (λεύκας) επί της οδού Καραϊσκάκη 26

29-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2020

24-10-2019

Λήψη απόφασης για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2020

24-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects