Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.(σχετ.: 62/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.).

27-12-2018

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.(σχετ.: 63/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.).

27-12-2018

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.(σχετ.: 64/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.).

27-12-2018

Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019 της επιχείρησης με την Επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 71 /2018 ΚΕΔΧ).

27-12-2018

Έγκριση του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης Έτους 2019, της επιχείρησης με την Επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 72 /2018 ΚΕΔΧ).

27-12-2018

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη οφειλών διοικητικών προστίμων από παραβάσεις του κ.ο.κ

27-12-2018

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

27-12-2018

Έγκριση πρακτικών γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοσίων Συμβάσεων/ Προμηθειών του διαγωνισμού με τίτλο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

27-12-2018

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449

27-12-2018

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

24-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects