Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για τα στάδια των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης, με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου»

10-03-2020

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων.

10-03-2020

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

10-03-2020

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

10-03-2020

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων της ΚΕΔΧ

27-02-2020

Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση τμήματος του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού.

27-02-2020

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου

27-02-2020

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο ‘Τάκης Χαραλαμπίδης’ του Δήμου Χαϊδαρίου».

27-02-2020

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (σχετ.: 30/2020 Απ. ΕΠΖ).

27-02-2020

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (σχετ.: 31/2020 Απ. ΕΠΖ).

27-02-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects