Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

ΨΗΦΙΣΜΑ για την φιλοξενία προσφύγων στο Σκαραμαγκά

09-10-2019

ΨΗΦΙΣΜΑ περί λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

09-10-2019

ΨΗΦΙΣΜΑ αλληλεγγύης στον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνα

09-10-2019

Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

04-10-2019

Απόφαση Δ.Σ. 180/25-09-2019 _ Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 24/2019 Α.Δ.Σ.

03-10-2019

Απόφαση Δ.Σ. 181/25-09-2019 _ Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

03-10-2019

Απόφαση Δ.Σ. 182/25-09-2019 _ Έγκριση σύστασης πενήντα ένα (51) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαριου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

03-10-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019

27-09-2019

Έγκριση Πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

27-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects