Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος 2019

19-12-2018

Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου.(σχετ.: 6/2018,7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 & 13/2018 Απ. Δ.Ε.Π.)

19-12-2018

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2018.

19-12-2018

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2018

19-12-2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Χαϊδαρίου

19-12-2018

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

19-12-2018

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019

19-12-2018

Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του αρ. 99 του ν. 3852/10 για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αιγάλεω

19-12-2018

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2019

19-12-2018

Έγκριση του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2019

19-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects