Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

19-07-2019

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

19-07-2019

Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο - Τάκης Χαραλαμπίδης- του Δήμου Χαϊδαρίου» περί παράτασης περαίωσης του έργου.

19-07-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15-07-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης επαύξησης ισχύος σε υπάρχουσες παροχές ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ).

15-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects