Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ. 24897/2019 αίτημα εργαζομένων (καλλιτεχνικού προσωπικού) της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου.

31-10-2019

Καθορισμός εκ νέου θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ).

29-10-2019

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 39/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί "Εισήγησης προς το Δ.Σ. σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων και Υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου''

29-10-2019

Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ)

29-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Πλουτάρχου, στη διασταύρωσή της με την οδό Πραξιτέλους.

29-10-2019

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Σουλίου, στη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως

29-10-2019

Επικαιροποίηση της με αριθμ. 37/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. με θέμα: Εξέταση αιτήματος «διευθέτησης ομβρίων» επί της οδού Κέκροπος 39

29-10-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (λεύκας) επί της οδού Καραϊσκάκη 26

29-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2020

24-10-2019

Λήψη απόφασης για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης

24-10-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects