Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες εκδήλωσης για την «Πρωτοχρονιάτικη Πίτα» σε Υπηρεσίες του Δήμου, ποσού 1.300,00 €

22-02-2012
Απόφαση 2012/79

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Χ. - πολιτισμού-νεολαίας-αθλητισμού

22-02-2012
Απόφαση 2012/57

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες διοργάνωσης της εκδήλωσης «Χαϊδαριώτικα Κούλουμα 2012», ποσού 6.000,00 €

22-02-2012
Απόφαση 2012/80

Έγκριση Κυκλοφοριακής ρύθμισης, για την τοποθέτηση σταθερών μπαρών (κολωνάκια), σε πεζοδρόμια του δήμου μας

22-02-2012
Απόφαση 2012/72

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη λειτουργία κινητής καντίνας

22-02-2012
Απόφαση 2012/69

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» (μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης) του έργου: «Κατασκευή Αύλειου χώρου στο νέο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου»

22-02-2012
Απόφαση 2012/74

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας

22-02-2012
Απόφαση 2012/70

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου σε αναπτυξιακή σύμπραξη που πρέπει να συσταθεί (βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 Φ.Ε.Κ. 216Α) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013

22-02-2012
Απόφαση 2012/75

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για τις ανάγκες των φωτοτυπιών περιόδου Σεπτεμβρίου 2011

22-02-2012
Απόφαση 2012/58

Λήψη απόφασης, για την επικείμενη λειτουργία μονάδας του ΟΚΑΝΑ, εντός του Ν/Σ «Ψ.Ν.Α.-ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

22-02-2012
Απόφαση 2012/59

copyrights © 2020 Evolution Projects