Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αποδοχή όρων για την υπαγωγή των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου μας, συνολικού ποσού ύψους 5.741.204,60€ στις 31-12-2011, στη ρύθμιση των εν γένει οφειλών από χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π. & Δανείων, με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους

08-02-2012
Απόφαση 2012/36

Έγκριση μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στον αύλειο χώρο του ιστορικού κτιρίου «ΠΑΛΑΤΑΚΙ», με τον διακριτικό τίτλο το «ΙΣΤΟΡΙΚΟ»

08-02-2012
Απόφαση 2012/34

Έγκριση μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στο λόφο του Προφήτη Ηλία, με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΟΨΙΣ»

08-02-2012
Απόφαση 2012/35

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

08-02-2012
Απόφαση 2012/43

Yποβολή αίτησης για χρηματοδότηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (Europe for citizens programme)»

08-02-2012
Απόφαση 2012/44

Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’αριθμ. 653/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3377/2005

08-02-2012
Απόφαση 2012/51

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της πρότασης της επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80, περί συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων

08-02-2012
Απόφαση 2012/52

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, καθώς και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, με συμβιβασμό, έτους 2012

08-02-2012
Απόφαση 2012/53

Λήψη απόφασης, για τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού, με μίσθωση έργου στα ΚΕΠ

08-02-2012
Απόφαση 2012/49

Έγκριση για την απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

08-02-2012
Απόφαση 2012/31

copyrights © 2020 Evolution Projects