Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αποδοχή ή μη αιτήματος μείωσης μισθώματος του κυλικείου του Δημαρχιακού Μεγάρου

08-02-2012
Απόφαση 2012/32

Αποδοχή ή μη αιτήματος μείωσης μισθώματος του δημοτικού ακινήτου «ΓΙΟΡΤΗ» στην περιοχή “Δαφνί” του Δήμου μας

08-02-2012
Απόφαση 2012/33

Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, έτους 2012

08-02-2012
Απόφαση 2012/46

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, έτους 2012 (άρθρο 1 Π.Δ. 270/1981)

08-02-2012
Απόφαση 2012/50

Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

06-02-2012
Απόφαση 2012/13

Κυκλοφοριακή ρύθμιση για Τοποθέτηση σταθερών μπαρών (κολωνάκια) σε πεζοδρόμια του δήμου μας

06-02-2012
Απόφαση 2012/14

Λήψη απόφασης εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή χρήσης γης, στο οικόπεδο του Δήμου, Σπάρτης και Νίκης

06-02-2012
Απόφαση 2012/15

Έγκριση μηκοτομής στο Ο.Τ. 1Β, περιοχής Αστυθέας

26-01-2012
Απόφαση 2012/12

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΥΠΡΟΥ 62 & Λ. ΑΘΗΝΩΝ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)

26-01-2012
Απόφαση 2012/10

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΣΤΡΑΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ 8, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ)

26-01-2012
Απόφαση 2012/11

copyrights © 2020 Evolution Projects