Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 97& Π. ΜΕΛΑ, ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ)

18-01-2012
Απόφαση 2012/5

Προσωρινή Ανάκληση άδειας λειτουργίας και Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΣΙΜΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ 2 & ΦΑΒΙΕΡΟΥ)

18-01-2012
Απόφαση 2012/7

Προσωρινή Ανάκληση άδειας λειτουργίας και Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος΄΄ (ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30)

18-01-2012
Απόφαση 2012/8

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της πληρεξουσίου Δικηγόρου, για διακανονισμό του υφιστάμενου χρέους προς το Δήμο και μείωσης του μισθώματος, στο δημοτικό αναψυκτήριο «ΕΠΟΨΙΣ»

09-01-2012
Απόφαση 2012/1

Καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση, λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου μας

09-01-2012
Απόφαση 2012/2

Έγκριση συμπληρωματικής χρηματοδότησης, για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και του Δήμου Χαϊδαρίου, αναφορικά με έργο «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου

09-01-2012
Απόφαση 2012/3

Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, έτους 2011 και έγκριση βιβλιοδέτησης των πρακτικών της τελευταίας πενταετίας ( 2007-2011)

09-01-2012
Απόφαση 2012/4

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Δ΄ Δόση του 2011)

09-01-2012
Απόφαση 2012/5

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» (Πρόσκληση 2.1, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής», Κωδικός θεματικής προτεραιότητας: 85)

09-01-2012
Απόφαση 2012/6

Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς & τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2012

09-01-2012
Απόφαση 2012/7

copyrights © 2020 Evolution Projects