Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για την υλοποίηση του προγράμματος "Σχολικοί Τροχονόμοι" για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010 και ψήφιση πίστωσης

29-11-2010
Απόφαση 2010/273

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου

29-11-2010
Απόφαση 2010/275

Καθορισμός χώρου στάθμευσης ατόμου με ειδικές ανάγκες

05-10-2010
Απόφαση 2010/241

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κωδικών μισθοδοσίας

05-10-2010
Απόφαση 2010/250

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

05-10-2010
Απόφαση 2010/251

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου"

05-10-2010
Απόφαση 2010/243

Εκρίζωση δένδρου από παρτέρι του Δήμου επί του πεζόδρομου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 73 Α

05-10-2010
Απόφαση 2010/244

Έκδοση ατομικού χρηματικού εντάλματος για την οικονομική στήριξη κατοίκου του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης

05-10-2010
Απόφαση 2010/245

Παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου: "Μετατροπή ισογείου καταστήματος στην οδό Επαύλεως σε Κ.Δ.Α.Π."

05-10-2010
Απόφαση 2010/247

Ακύρωση Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και του Δήμου Χαϊδαρίου

05-10-2010
Απόφαση 2010/248

copyrights © 2019 Evolution Projects