Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

21-11-2011
Απόφαση 2011/288

Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Χαϊδαρίου − Πολιτισμού-Νεολαίας-Αθλητισμού» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο

21-11-2011
Απόφαση 2011/280

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του πρώην Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.».

21-11-2011
Απόφαση 2011/283

Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου μας (πρώην ΚΑΠΗ)

21-11-2011
Απόφαση 2011/284

Έγκριση της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ, για τη ρύθμιση παλαιών οφειλών του Δήμου προς την Εταιρεία

21-11-2011
Απόφαση 2011/285

Λήψη απόφασης σχετικά με τη δέσμευση των ΚΑΠ, για την πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των αναχρηματοδοτούμενων δανείων

21-11-2011
Απόφαση 2011/286

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΚΝΑ για την εξυπηρέτηση του Δήμου από το ΣΜΑ Σχιστού

21-11-2011
Απόφαση 2011/287

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου

21-11-2011
Απόφαση 2011/289

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο

21-11-2011
Απόφαση 2011/290

Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Έτους 2011-2012

10-11-2011
Απόφαση 2011/269

copyrights © 2020 Evolution Projects