Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το οικονομικό έτος 2010

05-10-2010
Απόφαση 2010/249

Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Δ.Α.Ο.Χ."

05-10-2010
Απόφαση 2010/252

Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου από Ιούλιο 2006 – 2009

05-10-2010
Απόφαση 2010/253

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες φιλοξενίας δικαστικών, εφορευτικών και αντιπροσώπων για τις Δημοτικές εκλογές στις 7-11-2010 και 14-11-2010

05-10-2010
Απόφαση 2010/255

Έγκριση και ψήφιση για την έκδοση και διανομή ενημερωτικού εντύπου υλικού για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Διοικητική Μεταρρύθμιση "Καλλικράτης"

05-10-2010
Απόφαση 2010/256

Έγκριση και ψήφιση για την έκδοση και διανομή ενημερωτικού εντύπου υλικού για μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Πόλης μας

05-10-2010
Απόφαση 2010/257

Έγκριση και ψήφιση για την έκδοση και διανομή ενημερωτικού εντύπου υλικού για τα εγκαίνια της Πλατείας Villeneuve d’ Ascq αδελφοποιημένης πόλης της Γαλλίας

05-10-2010
Απόφαση 2010/258

Έγκριση και ψήφιση για την έκδοση και διανομή ενημερωτικού εντύπου υλικού για την εκδήλωση εγκαινίων για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου

05-10-2010
Απόφαση 2010/259

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη διάθεση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας

05-10-2010
Απόφαση 2010/260

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

20-09-2010
Απόφαση 2010/230

copyrights © 2019 Evolution Projects