Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της "Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

22-06-2010
Απόφαση 2010/177

Αποδοχή όρων για τη σύναψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για την απόκτηση κοινοχρήστων χώρων

22-06-2010
Απόφαση 2010/178

Ένταξη ενός συνεργείου στον κατάλογο συνεργαζόμενων συνεργείων

22-06-2010
Απόφαση 2010/180

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

22-06-2010
Απόφαση 2010/182

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού – εντύπου προγράμματος για τις εκδηλώσεις στα "Βήματα Πολιτισμού" (Καλοκαίρι 2010)

22-06-2010
Απόφαση 2010/183

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ηχητική – μικροφωνική – φωτιστική κάλυψη μηνός Ιουνίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Βήματα Πολιτισμού" (Καλοκαίρι 2010)

22-06-2010
Απόφαση 2010/184

Ένταξη συμμετοχής του Δήμου Χαιδαρίου στο έργο: "AUZOLANPLUS"

25-05-2010
Απόφαση 2010/147

Καθορισμός χώρου στάθμευσης ατόμου με ειδικές ανάγκες

25-05-2010
Απόφαση 2010/148

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

25-05-2010
Απόφαση 2010/158

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

25-05-2010
Απόφαση 2010/159

copyrights © 2019 Evolution Projects