Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Φιλόζωων Χαϊδαρίου

03-02-2010
Απόφαση 2010/51

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότη του Δήμου μας για την αντιμετώπιση αναγκών διαβίωσης

03-02-2010
Απόφαση 2010/53

Καθορισμός χώρου στάθμευσης ατόμου με ειδικές ανάγκες

28-01-2010
Απόφαση 2010/26

Επιλογή φορέα για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου

28-01-2010
Απόφαση 2010/28

Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 138 (Παλαιό Δημαρχείο)

28-01-2010
Απόφαση 2010/34

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

28-01-2010
Απόφαση 2010/35

Διάθεση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας

28-01-2010
Απόφαση 2010/41

Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

28-01-2010
Απόφαση 2010/27

Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς και έγκριση σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

28-01-2010
Απόφαση 2010/29

Λήψη δανείου για την καταβολή αποζημίωσης της Εθνικής Τράπεζας για αναγκαστική απαλλοτρίωση (A+B τμήμα απαλλοτρίωσης)

28-01-2010
Απόφαση 2010/30

copyrights © 2019 Evolution Projects