Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραμμα με κωδικό D6 EMPL Call VP/2011/012

10-11-2011
Απόφαση 2011/270

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014) του Δήμου Χαϊδαρίου

10-11-2011
Απόφαση 2011/274

Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια ρύθμισης-επιμήκυνσης δανειακών υποχρεώσεων προς το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

10-11-2011
Απόφαση 2011/275

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

07-11-2011
Απόφαση 2011/252

3η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

07-11-2011
Απόφαση 2011/129

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας.

07-11-2011
Απόφαση 2011/256

Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

07-11-2011
Απόφαση 2011/257

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητος και φωτισμού, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/260

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/261

«Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/262

copyrights © 2020 Evolution Projects