Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για την προσκύρωση στην ιδιοκτησίας τους προσκυρωτέας Δημοτικής Έκτασης

30-08-2010
Απόφαση 2010/223

Λήψη απόφασης για την αλλαγή δικτύου κινητής τηλεφωνίας

30-08-2010
Απόφαση 2010/224

Ονοματοδοσία πλατείας Χαϊδαρίου προς τιμήν της αδελφοποιημένης με το Δήμο μας πόλη Villeneuve d’ Ascq και ανακήρυξη του Δημάρχου της Επίτιμο Δημότη Χαϊδαρίου

27-08-2010
Απόφαση 2010/211

Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού του Δήμου έτους 2009

27-07-2010
Απόφαση 2010/210

Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του "Αίθριου"

19-07-2010
Απόφαση 2010/187

Ορισμός ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΧ (χρήση 2010)

19-07-2010
Απόφαση 2010/191

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

19-07-2010
Απόφαση 2010/195

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

19-07-2010
Απόφαση 2010/196

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου

19-07-2010
Απόφαση 2010/206

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός

19-07-2010
Απόφαση 2010/186

copyrights © 2019 Evolution Projects