Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ενημέρωση για διαμόρφωση χώρου επί της οδού Γ. Πανανδρέου 126

30-05-2011
Απόφαση 2011/41A

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

23-05-2011
Απόφαση 2011/137

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

23-05-2011
Απόφαση 2011/138

Αδελφοποίηση του Δήμου Χαϊδαρίου με τις πόλεις SACELE της Ρουμανίας και L’ HOSPITALET της Ισπανίας

23-05-2011
Απόφαση 2011/124

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά του ΟΚΑΝΑ (σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο

23-05-2011
Απόφαση 2011/126

Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

23-05-2011
Απόφαση 2011/127

Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με τον Κοινωνικό φορέα «ΕΔΡΑ»

23-05-2011
Απόφαση 2011/128

Έγκριση οριζοντιογραφίας εφαρμογής σκάλας και οδών πρόσβασης και μηκοτομής στην οδό Γ. Παπανδρέου στο Άνω Δάσος, μεταξύ των Ο.Τ. Γ. 410 και Γ413

23-05-2011
Απόφαση 2011/129

Αίτημα της Πρωτοβουλίας πολιτών "ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΔΥΤΙΚΑ"

23-05-2011
Απόφαση 2011/130

Κατάρτιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου

23-05-2011
Απόφαση 2011/131

copyrights © 2020 Evolution Projects