Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Δαπάνες για την ανακατασκευή των συνεργείων του Δήμου – και πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών"

25-05-2010
Απόφαση 2010/157

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου"

25-05-2010
Απόφαση 2010/160

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου και ψήφιση πίστωσης

25-05-2010
Απόφαση 2010/161

Διάθεση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας

25-05-2010
Απόφαση 2010/162

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας "έπιπλα-σκεύη"

25-05-2010
Απόφαση 2010/164

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών από φόρους, τέλη και εισφορές

25-05-2010
Απόφαση 2010/165

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ψήφιση πίστωσης

25-05-2010
Απόφαση 2010/166

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου Χαϊδαρίου και ψήφιση πίστωσης

25-05-2010
Απόφαση 2010/167

Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου

03-05-2010
Απόφαση 2010/143

Εγκατάσταση επίγειου Υποσταθμού της ΔΕΗ σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Στρ. Καραϊσκάκη και Δαβάκη

03-05-2010
Απόφαση 2010/142

copyrights © 2019 Evolution Projects