Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την υλικοτεχνική στήριξη του Δήμου μας προς τον Σύλλογο «Εστία Κρητών Χαϊδαρίου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Τσικουδιάς»

22-09-2011
Απόφαση 2011/227

Έγκριση επιχορήγησης (Β΄ δόση 2011) των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας ,για τις λειτουργικές τους δαπάνες

22-09-2011
Απόφαση 2011/228

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου»

22-09-2011
Απόφαση 2011/230

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2011 –Τροποποίηση ΕΠ.Π.Ε.-Δέσμευση του Δήμου Χαϊδαρίου για τη λειτουργία των συστημάτων της πράξης

22-09-2011
Απόφαση 2011/233

Επανάληψη έγκρισης δαπανών για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού

22-09-2011
Απόφαση 2011/234

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

19-09-2011
Απόφαση 2011/61

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

31-08-2011
Απόφαση 2011/214

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ (Κ.Α. 15.6471) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Σεπτεμβρίου 2011

31-08-2011
Απόφαση 2011/212

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

31-08-2011
Απόφαση 2011/216

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ»

31-08-2011
Απόφαση 2011/217

copyrights © 2020 Evolution Projects