Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

31-01-2011
Απόφαση 2011/24

Ανάκληση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας

21-01-2011
Απόφαση 2011/5

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστημάτος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Γ. ΨΑΡΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Αφροδίτης 1, Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου)

21-01-2011
Απόφαση 2011/2

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΣΦΗΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Γ.Παπανδρέου 15 & Αθ. Διάκου, Οπωροπαντοπωλείο)

21-01-2011
Απόφαση 2011/3

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Γ. Παπανδρέου 51, Κομμωτήριο)

21-01-2011
Απόφαση 2011/4

Αποδοχή δωρεάς

18-01-2011
Απόφαση 2011/2

Εκδίκαση ένστασης – Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας του έργου: " Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου"

18-01-2011
Απόφαση 2011/3

Ψήφιση πίστωσης ενός δωδεκατημορίου βάσει του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2010 για την χορήγηση της παγίας προκαταβολής και ορισμό οικονομικού υπολόγου έτους 2011

18-01-2011
Απόφαση 2011/4

Ψήφιση πίστωσης κεκλεισμένης χρήσης για διάφορες προμήθειες παρελθόντων ετών

18-01-2011
Απόφαση 2011/5

Ψήφιση πίστωσης κεκλεισμένης χρήσης για την πληρωμή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης του μηνός Δεκεμβρίου 2010 για τους υπαλλήλους του Δήμου

18-01-2011
Απόφαση 2011/6

copyrights © 2019 Evolution Projects