Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για το κόστος μεταφοράς μαθητών από την Αφαία σε Σχολεία του Δήμου μας (Κουνέλια, Δαφνί)

31-08-2011
Απόφαση 2011/221

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου μας στις Γενικές Συνελεύσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ & ΚΕΔΕ)

31-08-2011
Απόφαση 2011/222

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης» του Δήμου μας

31-08-2011
Απόφαση 2011/218

Λήψη απόφασης για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου & Αντιπροέδρου του Ν.Π. Δ.Ο.Χ.– Π.Ν.Α.

31-08-2011
Απόφαση 2011/219

Έγκριση τροποποίησης – μετεξέλιξης του Δικτύου πόλεων Δήμων με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων

31-08-2011
Απόφαση 2011/215

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

20-07-2011
Απόφαση 2011/205

Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΛΑΙΑΣ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20-07-2011
Απόφαση 2011/201A

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

20-07-2011
Απόφαση 2011/204

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

20-07-2011
Απόφαση 2011/206

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

20-07-2011
Απόφαση 2011/207

copyrights © 2020 Evolution Projects