Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου μας στις Γενικές Συνελεύσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ & ΚΕΔΕ)

31-08-2011
Απόφαση 2011/222

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης» του Δήμου μας

31-08-2011
Απόφαση 2011/218

Λήψη απόφασης για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου & Αντιπροέδρου του Ν.Π. Δ.Ο.Χ.– Π.Ν.Α.

31-08-2011
Απόφαση 2011/219

Έγκριση τροποποίησης – μετεξέλιξης του Δικτύου πόλεων Δήμων με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων

31-08-2011
Απόφαση 2011/215

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

20-07-2011
Απόφαση 2011/205

Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΛΑΙΑΣ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20-07-2011
Απόφαση 2011/201A

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

20-07-2011
Απόφαση 2011/204

Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

20-07-2011
Απόφαση 2011/206

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

20-07-2011
Απόφαση 2011/207

Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με την απογραφή του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί», του Δήμου Χαϊδαρίου (το οποίο, ενσωματώθηκε από 28/04 /2011στον Οργανισμό του Δήμου)

20-07-2011
Απόφαση 2011/208

copyrights © 2020 Evolution Projects