Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου

22-06-2010
Απόφαση 2010/181

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας γραφίτη και μελανιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα

22-06-2010
Απόφαση 2010/169

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα και γη (μετατρεπόμενη σε χρήμα)

22-06-2010
Απόφαση 2010/172

Διορθωτική Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία 40.06 του ΟΤ Γ 400

22-06-2010
Απόφαση 2010/176

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της "Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

22-06-2010
Απόφαση 2010/177

Αποδοχή όρων για τη σύναψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για την απόκτηση κοινοχρήστων χώρων

22-06-2010
Απόφαση 2010/178

Ένταξη ενός συνεργείου στον κατάλογο συνεργαζόμενων συνεργείων

22-06-2010
Απόφαση 2010/180

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

22-06-2010
Απόφαση 2010/182

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού – εντύπου προγράμματος για τις εκδηλώσεις στα "Βήματα Πολιτισμού" (Καλοκαίρι 2010)

22-06-2010
Απόφαση 2010/183

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ηχητική – μικροφωνική – φωτιστική κάλυψη μηνός Ιουνίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Βήματα Πολιτισμού" (Καλοκαίρι 2010)

22-06-2010
Απόφαση 2010/184

copyrights © 2019 Evolution Projects