Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες εκδηλώσεων για τη Μνήμη των Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου

26-04-2010
Απόφαση 2010/136

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες της εκδήλωσης για την Μάχη της Κρήτης

26-04-2010
Απόφαση 2010/137

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Νεοφωκαέων Προσφύγων Χαϊδαρίου

26-04-2010
Απόφαση 2010/138

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες της εκδήλωσης αφιερωμένη στην μνήμη της γενοκτονίας το Ποντιακού Ελληνισμού

26-04-2010
Απόφαση 2010/139

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με την αριθμ. 84/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής

26-04-2010
Απόφαση 2010/140

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης

30-03-2010
Απόφαση 2010/121

Πρόταση τροποποίησης από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ στο ΟΤ 1γ , στην ιδιοκτησία Νίκανδρου στην Ιερά Οδό

30-03-2010
Απόφαση 2010/120

Ανάθεση εκτέλεσης τμήματος των εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου μας

30-03-2010
Απόφαση 2010/122

Έγκριση και ψήφιση για την απόδοση χρηματοδότησης στο Νομικό Πρόσωπο της ΚΕΔΧ σε υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης

30-03-2010
Απόφαση 2010/123

Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού του Δήμου

22-03-2010
Απόφαση 2010/91

copyrights © 2019 Evolution Projects