Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

29-11-2010
Απόφαση 2010/264

Διαγραφή οφειλών

29-11-2010
Απόφαση 2010/274

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς των Κουνελίων

29-11-2010
Απόφαση 2010/262

Τρόπος εκτέλεσης -Έγκριση μελέτης του έργου: "Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

29-11-2010
Απόφαση 2010/265

Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο"

29-11-2010
Απόφαση 2010/266

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών και ΑΠΧ στο 3ο Λύκειο Χαϊδαρίου"

29-11-2010
Απόφαση 2010/267

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο"

29-11-2010
Απόφαση 2010/268

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Δ.Α.Ο.Χ. οικ.έτους 2010

29-11-2010
Απόφαση 2010/269

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Κ.ΑΠ.Η. οικ. έτους 2010

29-11-2010
Απόφαση 2010/270

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. Πνευματικό Κέντρο οικ. έτους 2010

29-11-2010
Απόφαση 2010/271

copyrights © 2019 Evolution Projects