Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 του Νέου Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Χ. - πολιτισμού-νεολαίας-αθλητισμού

20-07-2011
Απόφαση 2011/209

Έγκριση για υποβολή πρότασης στο ετήσιο πρόγραμμα 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών

20-07-2011
Απόφαση 2011/210

2η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

19-07-2011
Απόφαση 2011/77

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Σκύρου 33, κομμωτήριο

13-07-2011
Απόφαση 2011/50

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

13-07-2011
Απόφαση 2011/52

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ ΑΒΕ, Αγ. Στρ. Χαϊδαρίου 49, Πρατήριο Άρτου ειδών ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικών προϊόντων με πώληση καφέ

13-07-2011
Απόφαση 2011/51

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

04-07-2011
Απόφαση 2011/187

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού, που θα προσληφθεί στο Δήμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

04-07-2011
Απόφαση 2011/191

Αποδοχή ποσού, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή εφάπαξ σε δημοτική υπάλληλο

04-07-2011
Απόφαση 2011/192

Έγκριση ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 του έργου «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου

04-07-2011
Απόφαση 2011/196

copyrights © 2020 Evolution Projects