Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας "έπιπλα-σκεύη"

25-05-2010
Απόφαση 2010/164

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών από φόρους, τέλη και εισφορές

25-05-2010
Απόφαση 2010/165

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ψήφιση πίστωσης

25-05-2010
Απόφαση 2010/166

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου Χαϊδαρίου και ψήφιση πίστωσης

25-05-2010
Απόφαση 2010/167

Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου

03-05-2010
Απόφαση 2010/143

Εγκατάσταση επίγειου Υποσταθμού της ΔΕΗ σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Στρ. Καραϊσκάκη και Δαβάκη

03-05-2010
Απόφαση 2010/142

Λήψη απόφασης σχετικά με μή άσκηση ενδίκων μέσων

26-04-2010
Απόφαση 2010/127

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

26-04-2010
Απόφαση 2010/132

Λήψη απόφασης μεταφοράς έδρας του ΠΕΣΥΔΑΠ

26-04-2010
Απόφαση 2010/133

Διαγραφή οφειλών

26-04-2010
Απόφαση 2010/134

copyrights © 2019 Evolution Projects