Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/145

Έγκριση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Σ.Κ., για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/146

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Χαϊδαρίου-Πολιτισμού-Νεολαίας Αθλητισμού»

23-05-2011
Απόφαση 2011/147

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2009 (1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ)

23-05-2011
Απόφαση 2011/148

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2010

23-05-2011
Απόφαση 2011/149

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για τις αμοιβές των Σχολικών Τροχονόμων της περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2

23-05-2011
Απόφαση 2011/150

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Α΄ Δόση του 2011)

23-05-2011
Απόφαση 2011/151

Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου

23-05-2011
Απόφαση 2011/152

Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών

23-05-2011
Απόφαση 2011/153

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τις δαπάνες εκτύπωσης εντύπων για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

23-05-2011
Απόφαση 2011/154

copyrights © 2020 Evolution Projects