Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου

16-06-2011
Απόφαση 2011/183

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

06-06-2011
Απόφαση 2011/164

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

06-06-2011
Απόφαση 2011/165

Έγκριση πρόσληψης έξι (6) εργατών για την αποκομιδή απορριμμάτων ανακύκλωσης

06-06-2011
Απόφαση 2011/157

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

06-06-2011
Απόφαση 2011/158

Λήψη απόφασης για έγκριση συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για την υλοποίηση πράξεων αναφορικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

06-06-2011
Απόφαση 2011/160

Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση δυναμικότητας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

06-06-2011
Απόφαση 2011/160A

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κατά προτεραιότητα για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού, ποσού που θα προκύψει από τους Κ.Α.Π. λόγω αρχικής μείωσης της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης

06-06-2011
Απόφαση 2011/166

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για Πυρασφάλεια

06-06-2011
Απόφαση 2011/167

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τα Κ.Ε.Π.

06-06-2011
Απόφαση 2011/168

copyrights © 2020 Evolution Projects