Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

20-09-2010
Απόφαση 2010/230

Χωροθέτηση Μνημείου προς τιμήν των Χιωτών του Χαϊδαρίου

20-09-2010
Απόφαση 2010/226

Ένταξη ενός συνεργείου στον κατάλογο συνεργαζόμενων συνεργείων

20-09-2010
Απόφαση 2010/229

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρόσκληση 20.1) της δράσης με τίτλο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης", ορισμός ΕΠΠΕ.

20-09-2010
Απόφαση 2010/232

Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρόσκληση 20.1) της Δράσης με τίτλο: "Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των προμηθειών και στον τομέα των τεχνικών έργων του Δήμου Χαϊδαρίου", ορισμός ΕΠΠΕ

20-09-2010
Απόφαση 2010/233

Υποβολή διαδημοτικής πρότασης στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (Πρόσκληση 20.1) της δράσης με τίτλο: "Ανάπτυξη Συστ. Πληροφόρ. επιβατών μέσων μαζικής μεταφοράς με χρήση εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών σε διαδημοτικό επίπεδο", έγκριση σύναψης Προγραμ. Σύμβ. με το Δήμο Ασπροπύργου, ορισμός ΕΠΠΕ

20-09-2010
Απόφαση 2010/234

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Δράσης με τίτλο: "Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Χαϊδαρίου" , ορισμός ΕΠΠΕ

20-09-2010
Απόφαση 2010/235

Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Δράσης με τίτλο: "Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Χαϊδαρίου", ορισμός ΕΠΠΕ.

20-09-2010
Απόφαση 2010/236

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενημέρωσης για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

20-09-2010
Απόφαση 2010/237

Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009

20-09-2010
Απόφαση 2010/238

copyrights © 2019 Evolution Projects