Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αδειοδότηση κολυμβητικής δεξαμενής

22-03-2010
Απόφαση 2010/117

Καταβολή αποδοχών αναλογίας Επιδόματος Πάσχα των εργαζομένων στην Δημοτική επιχείρηση, που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις του άρθρο 269 του Ν. 3463/09

22-03-2010
Απόφαση 2010/90

Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Λυκείου

22-03-2010
Απόφαση 2010/92

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου "Πνευματικό Κέντρο Χαϊδαρίου"

22-03-2010
Απόφαση 2010/93

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο, στη συμβολή των οδών Βορ. Ελλάδος και Ήρας, στο Σκαραμαγκά

22-03-2010
Απόφαση 2010/94

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο, στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών και Φειδιππίδου 2

22-03-2010
Απόφαση 2010/95

Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων για την Μερική Απασχόληση

22-03-2010
Απόφαση 2010/96

Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

22-03-2010
Απόφαση 2010/97

Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06

22-03-2010
Απόφαση 2010/98

Έκδοση ατομικών χρηματικών ενταλμάτων για την οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης

22-03-2010
Απόφαση 2010/99

copyrights © 2019 Evolution Projects