Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα με συμψηφισμό της οφειλής γης από τον Δήμο

22-03-2010
Απόφαση 2010/101

Αποδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου λόγω της μετατροπής του σκοπού της Δημοτικής Επιχείρησης

22-03-2010
Απόφαση 2010/102

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: "Κατασκευή σημάνσεων και σηματοδοτήσεων"

22-03-2010
Απόφαση 2010/110

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: "Λήψη μέτρων ασφαλείας στην εκτέλεση έργου μεγάλης επικινδυνότητας (σημάνσεις – εκτροπές κυκλοφορίας – προσωρινές κατασκευές)"

22-03-2010
Απόφαση 2010/111

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: "Ολοκλήρωση κατασκευής νέου Δημαρχείου"

22-03-2010
Απόφαση 2010/112

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: "Έργα αντιπλημμυρική προστασία σε ανοιχτά ρέματα του Δήμου Χαϊδαρίου και άλλες παρεμβάσεις"

22-03-2010
Απόφαση 2010/113

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: "Βελτιώσεις ανακατασκευές και συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων οδών και κοινοχρήστων χώρων"

22-03-2010
Απόφαση 2010/114

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: "Αντιπλημμυρική προστασία σε ανοιχτά ρέματα του Δήμου Χαϊδαρίου και άλλες παρεμβάσεις"

22-03-2010
Απόφαση 2010/115

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: "Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα αύλειων χώρων 5ου, 7ου & 8ου Δημοτικών Σχολείων"

22-03-2010
Απόφαση 2010/116

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

22-03-2010
Απόφαση 2010/118

copyrights © 2019 Evolution Projects