Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες της εκδήλωσης "Γιορτή Τσικουδιάς 2010"

20-09-2010
Απόφαση 2010/239

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ηχητική – μικροφωνική – φωτιστική κάλυψη μηνός Σεπτεμβρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Βήματα Πολιτισμού" (Καλοκαίρι 2010)

20-09-2010
Απόφαση 2010/240

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

30-08-2010
Απόφαση 2010/215

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

30-08-2010
Απόφαση 2010/216

Λήψη απόφασης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας

30-08-2010
Απόφαση 2010/213

Έκδοση ατομικών χρηματικών ενταλμάτων για την οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης

30-08-2010
Απόφαση 2010/214

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "Μετατροπή ισογείου καταστήματος στην οδό Επαύλεως σε ΚΔΑΠ"

30-08-2010
Απόφαση 2010/217

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π. "ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου"

30-08-2010
Απόφαση 2010/218

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

30-08-2010
Απόφαση 2010/219

Αποδοχή τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών, ετών 2009-2010

30-08-2010
Απόφαση 2010/221

copyrights © 2019 Evolution Projects