Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη λειτουργία κινητής καντίνας

23-05-2011
Απόφαση 2011/140

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στα περιοδικά «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου» και «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο» για το έτος 2011

23-05-2011
Απόφαση 2011/141

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2011

23-05-2011
Απόφαση 2011/142

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία Δασαρχείου στο Δαφνί

23-05-2011
Απόφαση 2011/143

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/144

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/145

Έγκριση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Σ.Κ., για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/146

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Χαϊδαρίου-Πολιτισμού-Νεολαίας Αθλητισμού»

23-05-2011
Απόφαση 2011/147

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2009 (1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ)

23-05-2011
Απόφαση 2011/148

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2010

23-05-2011
Απόφαση 2011/149

copyrights © 2020 Evolution Projects