Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ρυμοτομική έγκριση των δημοτικών οδών Οινόης και Αθηνάς, με τροποποίηση του Ο.Τ.168-169 περιοχής Δάσους

08-03-2011
Απόφαση 2011/81

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/74

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατών πυρασφάλειας για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/75

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/76

Κατάρτιση Κανονισμού Διαβούλευσης

21-02-2011
Απόφαση 2011/48

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

21-02-2011
Απόφαση 2011/49

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 199 του Κ.Δ.Κ.

21-02-2011
Απόφαση 2011/69

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

21-02-2011
Απόφαση 2011/57A

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/55

Λήψη απόφασης-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την άδεια τοποθέτησης Ναΐσκου στη μνήμη θανατηφόρου ατυχήματος στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Πάρνηθος

21-02-2011
Απόφαση 2011/6

copyrights © 2020 Evolution Projects