Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στα περιοδικά «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου», «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου» και «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο» για το έτος 2011

23-05-2011
Απόφαση 2011/141

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2011

23-05-2011
Απόφαση 2011/142

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία Δασαρχείου στο Δαφνί

23-05-2011
Απόφαση 2011/143

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/144

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/145

Έγκριση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Σ.Κ., για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας

23-05-2011
Απόφαση 2011/146

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Χαϊδαρίου-Πολιτισμού-Νεολαίας Αθλητισμού»

23-05-2011
Απόφαση 2011/147

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2009 (1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ)

23-05-2011
Απόφαση 2011/148

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2010

23-05-2011
Απόφαση 2011/149

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για τις αμοιβές των Σχολικών Τροχονόμων της περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2

23-05-2011
Απόφαση 2011/150

copyrights © 2020 Evolution Projects