Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Μετατροπή ισογείου καταστήματος στην οδό Επαύλεως σε ΚΔΑΠ", και έγκριση μελέτης

22-02-2010
Απόφαση 2010/63

Έγκριση της προμήθειας των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με διαδικασία "χρηματοδοτικής – μίσθωσης"

22-02-2010
Απόφαση 2010/64

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της "Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

22-02-2010
Απόφαση 2010/65

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Χαϊδαρίου (ΔΑΟΧ)" έτους 2010

22-02-2010
Απόφαση 2010/66

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου" έτους 2010

22-02-2010
Απόφαση 2010/67

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου" έτους 2010

22-02-2010
Απόφαση 2010/68

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Πνευματικό Κέντρο Χαϊδαρίου" έτους 2010

22-02-2010
Απόφαση 2010/69

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)

22-02-2010
Απόφαση 2010/71

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)

22-02-2010
Απόφαση 2010/72

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)

22-02-2010
Απόφαση 2010/73

copyrights © 2019 Evolution Projects