Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για τις αμοιβές των Σχολικών Τροχονόμων της περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2

23-05-2011
Απόφαση 2011/150

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Α΄ Δόση του 2011)

23-05-2011
Απόφαση 2011/151

Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου

23-05-2011
Απόφαση 2011/152

Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών

23-05-2011
Απόφαση 2011/153

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τις δαπάνες εκτύπωσης εντύπων για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

23-05-2011
Απόφαση 2011/154

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τις δαπάνες της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος

23-05-2011
Απόφαση 2011/155

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.556,00€ (Κ.Α. 00.6731.0007) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου

23-05-2011
Απόφαση 2011/156

1η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

17-05-2011
Απόφαση 2011/43

Χώροι στάθμευσης για ΤΑΧΙ

07-05-2011
Απόφαση 2011/44

Διάνοιξη της οδού 25ης Μαρτίου (νησίδα Λ. Αθηνών) και Οδού Πελοποννήσου

07-05-2011
Απόφαση 2011/43

copyrights © 2020 Evolution Projects