Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)

22-02-2010
Απόφαση 2010/74

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/75

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/76

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/77

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/78

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/79

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/80

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/81

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/82

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό προθεσμίας έγκρισης λήψης Δανείου

22-02-2010
Απόφαση 2010/83

copyrights © 2019 Evolution Projects