Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου για την μείωση του μισθώματος και έγκριση παράτασης μέχρι την λήξη του - Α΄ Όροφος παλαιού Δημαρχείου

19-07-2010
Απόφαση 2010/204

Έγκριση χρήσης Δημοτικού Κτιρίου εκτός ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών

19-07-2010
Απόφαση 2010/205

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας

19-07-2010
Απόφαση 2010/207

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

19-07-2010
Απόφαση 2010/208

Ψήφισμα για την υποβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας "Αγία Βαρβάρα"

19-07-2010
Απόφαση 2010/209

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος "AUZOLANPLUS" η Κ.Ε.Δ.Χ

22-06-2010
Απόφαση 2010/168

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

22-06-2010
Απόφαση 2010/170

Ορισμός ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΧ (χρήση 2009)

22-06-2010
Απόφαση 2010/171

Έγκριση μηκοτομής οδού Αρεοπόλεως

22-06-2010
Απόφαση 2010/174

Ορισμός όρων δόμησης στο ΟΤ Γ 451

22-06-2010
Απόφαση 2010/175

copyrights © 2019 Evolution Projects