Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Α΄ Δόση του 2011)

23-05-2011
Απόφαση 2011/151

Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου

23-05-2011
Απόφαση 2011/152

Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών

23-05-2011
Απόφαση 2011/153

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τις δαπάνες εκτύπωσης εντύπων για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

23-05-2011
Απόφαση 2011/154

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τις δαπάνες της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος

23-05-2011
Απόφαση 2011/155

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.556,00€ (Κ.Α. 00.6731.0007) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής του 6ου Δημοτικού Σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου

23-05-2011
Απόφαση 2011/156

1η Τριμηνιαία Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

17-05-2011
Απόφαση 2011/43

Χώροι στάθμευσης για ΤΑΧΙ

07-05-2011
Απόφαση 2011/44

Διάνοιξη της οδού 25ης Μαρτίου (νησίδα Λ. Αθηνών) και Οδού Πελοποννήσου

07-05-2011
Απόφαση 2011/43

Αίτημα κατοίκων για τη μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της περιοχής Κουνελίων

07-05-2011
Απόφαση 2011/42

copyrights © 2020 Evolution Projects