Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση κανονισμών της "Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαίδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/5

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενημέρωσης για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

11-01-2010
Απόφαση 2010/6

Δήλωση έναρξης Δευτερεύουσας Δραστηριότητας Εργοδότη (Δήμος) στο ΙΚΑ

11-01-2010
Απόφαση 2010/8

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χαϊδαρίου

11-01-2010
Απόφαση 2010/17

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/18

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "Πνευματικού Κέντρου Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/19

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/20

Έγκριση απόδοσης χρηματοδότησης (προκαταβολή χρηματοδότησης) στο Νομικό Πρόσωπο της ΚΕΔΧ

11-01-2010
Απόφαση 2010/21

Έγκριση προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας

11-01-2010
Απόφαση 2010/22

Ορισμός εκπροσώπων νομιμοποίησης οικονομικών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

11-01-2010
Απόφαση 2010/23

copyrights © 2019 Evolution Projects