Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

18-04-2011
Απόφαση 2011/117

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

18-04-2011
Απόφαση 2011/118

Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2011

18-04-2011
Απόφαση 2011/84

Έγκριση επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χαϊδαρίου «ΚΑΠΗ

18-04-2011
Απόφαση 2011/85

Έγκριση επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χαϊδαρίου "Πνευματικό Κέντρο"

18-04-2011
Απόφαση 2011/86

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου

18-04-2011
Απόφαση 2011/87

Ορισμός Εκπροσώπων των Παραγωγικών Τάξεων του Δήμου μας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2011-2012

18-04-2011
Απόφαση 2011/89

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)

18-04-2011
Απόφαση 2011/90

Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης & Αγωγής Υγείας – Άρηξις”

18-04-2011
Απόφαση 2011/91

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό έτους 2011

18-04-2011
Απόφαση 2011/93

copyrights © 2020 Evolution Projects