Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για το έτος 2011

18-04-2011
Απόφαση 2011/109

Λήψη απόφασης για την ανάθεση περισυλλογής & απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων για το έτος 2011

18-04-2011
Απόφαση 2011/112

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση αποδυτηρίων και εγκαταστάσεων στο 1ο Αθλητικό Κέντρο”

18-04-2011
Απόφαση 2011/116

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης : Τοποθέτηση πινακίδων “STOP” στη συμβολή των οδών Μάνης και Σουκατζίδη Ν.

18-04-2011
Απόφαση 2011/119

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας «Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης»

18-04-2011
Απόφαση 2011/120

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης «Τοποθέτηση κολωνακίων στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως & Τζένης Καρέζη»

18-04-2011
Απόφαση 2011/121

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου

18-04-2011
Απόφαση 2011/122

Συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων”

18-04-2011
Απόφαση 2011/123

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

14-04-2011
Απόφαση 2011/25

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 30, ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

14-04-2011
Απόφαση 2011/22

copyrights © 2020 Evolution Projects