Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/82

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό προθεσμίας έγκρισης λήψης Δανείου

22-02-2010
Απόφαση 2010/83

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ενίσχυση Αθλητικών Σωματείων του Δήμου μας

22-02-2010
Απόφαση 2010/84

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Φιλόζωων Χαϊδαρίου

22-02-2010
Απόφαση 2010/85

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του μουσικού συλλόγου "ΑΜΦΙΩΝ"

22-02-2010
Απόφαση 2010/86

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την διανομή έντυπου υλικού για την Ημέρα της Γυναίκας

22-02-2010
Απόφαση 2010/87

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης του προγράμματος «Σχολικοί Τροχονόμοι» για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2009

22-02-2010
Απόφαση 2010/88

Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 9.2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"

03-02-2010
Απόφαση 2010/50

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Φιλόζωων Χαϊδαρίου

03-02-2010
Απόφαση 2010/51

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότη του Δήμου μας για την αντιμετώπιση αναγκών διαβίωσης

03-02-2010
Απόφαση 2010/53

copyrights © 2019 Evolution Projects