Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Α.

31-01-2011
Απόφαση 2011/21

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση "Καψάλωνα", στο Σκαραμαγκά

31-01-2011
Απόφαση 2011/22

Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

31-01-2011
Απόφαση 2011/23

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

31-01-2011
Απόφαση 2011/25

Έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

31-01-2011
Απόφαση 2011/26

Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 199 του K.Δ.Κ. έτους 2011

31-01-2011
Απόφαση 2011/28

Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών έτους 2011 (αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011
Απόφαση 2011/29

Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

31-01-2011
Απόφαση 2011/30

Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών όλων των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011
Απόφαση 2011/31

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης μέχρι 5.869,41 € έτους 2011 (αρθρ. 15 Π.Δ. 171/87)

31-01-2011
Απόφαση 2011/32

copyrights © 2020 Evolution Projects