Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου καθώς και επιτυχόντων σε ΤΕΙ και ΑΕΙ της πόλης μας

11-01-2010
Απόφαση 2010/24

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη κοπή της πίτας του Δήμου

11-01-2010
Απόφαση 2010/25

Τοποθέτηση οριοδεικτών

23-02-2009
Απόφαση 2009/57

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Βελτιώσεις, ανακατασκευές και συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων οδών

23-02-2009
Απόφαση 2009/58

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Δ.Α.Ο.Χ." έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/61

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί" έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/62

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ" έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/63

Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "Πνευματικό Κέντρο" έτους 2009

23-02-2009
Απόφαση 2009/64

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

26-01-2009
Απόφαση 2009/3

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Δημοτικού Σχολείου και ψήφιση πίστωσης

26-01-2009
Απόφαση 2009/17

copyrights © 2019 Evolution Projects