Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2011-2012

08-03-2011
Απόφαση 2011/77

Λήψη απόφασης για την έκτακτη κάλυψη προσωπικού για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Ν.Π. "Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί" με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

08-03-2011
Απόφαση 2011/78

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή κλιμάκων των τροφείων των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

08-03-2011
Απόφαση 2011/79

Συμπλήρωση της αριθμ. 303/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας για το πρώτο (Α΄) Εξάμηνο έτους 2011

08-03-2011
Απόφαση 2011/80

Ρυμοτομική έγκριση των δημοτικών οδών Οινόης και Αθηνάς, με τροποποίηση του Ο.Τ.168-169 περιοχής Δάσους

08-03-2011
Απόφαση 2011/81

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/74

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατών πυρασφάλειας για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/75

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011

02-03-2011
Απόφαση 2011/76

Κατάρτιση Κανονισμού Διαβούλευσης

21-02-2011
Απόφαση 2011/48

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

21-02-2011
Απόφαση 2011/49

copyrights © 2020 Evolution Projects