Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Επιχορήγηση ποσού 1.000,00 € για την διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Συλλόγου των υπαλλήλων του Δήμου Χαϊδαρίου

28-01-2010
Απόφαση 2010/49

Συγκρότηση Πολεοδομικής Επιτροπής

11-01-2010
Απόφαση 2010/9

Ψήφισμα για το Σχέδιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενόψει του Συνεδρείου της ΚΕΔΚΕ

11-01-2010
Απόφαση 2010/1

Προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2010

11-01-2010
Απόφαση 2010/2

Παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

11-01-2010
Απόφαση 2010/3

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2010

11-01-2010
Απόφαση 2010/4

Έγκριση κανονισμών της "Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαίδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/5

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενημέρωσης για την εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας

11-01-2010
Απόφαση 2010/6

Δήλωση έναρξης Δευτερεύουσας Δραστηριότητας Εργοδότη (Δήμος) στο ΙΚΑ

11-01-2010
Απόφαση 2010/8

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χαϊδαρίου

11-01-2010
Απόφαση 2010/17

copyrights © 2019 Evolution Projects