Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 199 του Κ.Δ.Κ.

21-02-2011
Απόφαση 2011/69

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

21-02-2011
Απόφαση 2011/57A

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/55

Λήψη απόφασης-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την άδεια τοποθέτησης Ναΐσκου στη μνήμη θανατηφόρου ατυχήματος στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Πάρνηθος

21-02-2011
Απόφαση 2011/6

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών «Γ. Ψαρέλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Αφροδίτης 1 & Ηρ. Πολυτεχνείου

21-02-2011
Απόφαση 2011/44

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών «Γ. Ψαρέλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 41

21-02-2011
Απόφαση 2011/45

Λήψη απόφασης για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου για την απαλλοτρίωση στα Ο.Τ. 336-337

21-02-2011
Απόφαση 2011/50

Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής μονάδος για επικείμενα σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Μάνης και Ειρήνης – Διάνοιξη οδού Μάνης στο προβλεπόμενο πλάτος της

21-02-2011
Απόφαση 2011/51

Κατάργηση του Ν.Π. του Ενιαίου Φορέα "ΚΑΠΗ" και ενσωμάτωσή του στο Δήμο

21-02-2011
Απόφαση 2011/52

Κατάργηση του Ν.Π. του Ενιαίου Φορέα «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσής του στο Δήμο

21-02-2011
Απόφαση 2011/52Α

copyrights © 2020 Evolution Projects