Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγχώνευση των Ν.Π. του Δήμου ΔΑΟΧ και του Πνευματικού Κέντρου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ.

21-02-2011
Απόφαση 2011/53

Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/56

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη θέσης Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10

21-02-2011
Απόφαση 2011/58

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών από φόρους, τέλη και εισφορές

21-02-2011
Απόφαση 2011/59

Έγκριση τριμηνιαίου προϋπολογισμού του Ν.Π. "Πνευματικό Κέντρο", έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/60

Έγκριση τριμηνιαίου Προϋπολογισμού του Ν.Π. "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί", έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/60Α

Έγκριση τριμηνιαίου Προϋπολογισμού του Ν. Π. "Κ.Α.Π.Η", έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/61

Έγκριση τριμηνιαίου Προϋπολογισμού του Ν. Π. "Δ.Α.Ο.Χ.", έτους 2011

21-02-2011
Απόφαση 2011/62

Λήψη απόφασης για την άδεια τοποθέτησης Ναΐσκου στη μνήμη θανατηφόρου ατυχήματος στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Πάρνηθος

21-02-2011
Απόφαση 2011/64

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

21-02-2011
Απόφαση 2011/65

copyrights © 2020 Evolution Projects