Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/18

Έγκριση απόδοσης της ετήσιας επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "Πνευματικού Κέντρου Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/19

Έγκριση απόδοσης ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο Νομικό Πρόσωπο του "ΚΑΠΗ Χαϊδαρίου"

11-01-2010
Απόφαση 2010/20

Έγκριση απόδοσης χρηματοδότησης (προκαταβολή χρηματοδότησης) στο Νομικό Πρόσωπο της ΚΕΔΧ

11-01-2010
Απόφαση 2010/21

Έγκριση προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας

11-01-2010
Απόφαση 2010/22

Ορισμός εκπροσώπων νομιμοποίησης οικονομικών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

11-01-2010
Απόφαση 2010/23

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου καθώς και επιτυχόντων σε ΤΕΙ και ΑΕΙ της πόλης μας

11-01-2010
Απόφαση 2010/24

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη κοπή της πίτας του Δήμου

11-01-2010
Απόφαση 2010/25

Τοποθέτηση οριοδεικτών

23-02-2009
Απόφαση 2009/57

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Βελτιώσεις, ανακατασκευές και συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων οδών

23-02-2009
Απόφαση 2009/58

copyrights © 2019 Evolution Projects