Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των προμηθειών του Δήμου 2011 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)

21-02-2011
Απόφαση 2011/67

Καθορισμός μηνιαίου ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, στους δικαιούχους κινητών τηλεφώνων

21-02-2011
Απόφαση 2011/70

Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικον. έτους 2009

21-02-2011
Απόφαση 2011/71

Ορισμός εκπροσώπων για την διαχείριση και τη οικονομική συναλλαγή του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα

21-02-2011
Απόφαση 2011/72

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΚΝΑ για την εξυπηρέτηση του Δήμου από το ΣΜΑ Σχιστού

21-02-2011
Απόφαση 2011/73

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

21-02-2011
Απόφαση 2011/57

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας σε δύο Νομικά Πρόσωπα

21-02-2011
Απόφαση 2011/66

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αφροδίτης 16, Τυποποιημένα εντός ψιλικών

17-02-2011
Απόφαση 2011/7

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τιμής μονάδος για επικείμενα σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Μάνης και Ειρήνης-Διάνοιξη οδού Μάνης στο προβλεπόμενο πλάτος της

17-02-2011
Απόφαση 2011/8

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ρυμοτομική έγκριση των Δημοτικών οδών Οινόης και Αθηνάς, με τροποποίηση του ΟΤ 168-169 περιοχής Δάσους

17-02-2011
Απόφαση 2011/10

copyrights © 2020 Evolution Projects